Následující stránky www.SexPrivat4you.cz umístěné ve veřejné síti internet obsahují sexuálně explicitní obrazové nebo slovní materiály, které by někoho mohly pohoršovat a jsou určeny pro osoby starší 18 let.

Prohlašuji tímto, že jsem starší 18-ti let, zobrazené materiály použiji pouze pro svoji vlastní potřebu, na příslušné stránky nepřistupuji ze země, kde je použití těchto stránek zakázáno a svým chováním nepřipustím, aby ke zde obsaženým datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.